Adatvédelem

  Adatkezelési Tájékoztató az AUDI HR munkatársi Portal oldal felhasználói számára

  A www.audi.hu/hr üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

  Az adatok kezelője a(z) AUDI HUNGARIA Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető vagy AH) (székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.). A társaság általános adatvédelmi tájékoztatóját ITT töltheti le.

  Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

  Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
  Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
  Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
  Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
  Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, e-mail: adatvedelem@audi.hu

  1. Az oldalra történő bejelentkezés során kezelt adatok

  Az Audi Hungaria Zrt. Audi HR elnevezésű weboldala bejelentkezéshez kötött. A bejelentkezés az Audi Hungaria Zrt. munkavállalói számára lehetséges törzsszám és egy egyéni jelszó megadásával. Első bejelentkezés esetén a törzszám mellett a születési dátumot kell megadni, majd a rendszer automatikusan a törzsszám helyett saján egyedi jelszó adására szólít fel. Ezen adatokat az Audi Hungaria Zrt. munkáltatói minőségében a vonatkozó jogszabályoknak eleget téve nagy körültekintéssel kezeli és az Audi HR internetes oldal eléréséhez, beazonosítás céljából használja. A beazonosítás oka az, hogy az oldal tartalmait csak az Audi Hungaria Zrt. munkavállalói érhessék el. Az oldal látogatásához megadott adatokat nem adjuk át harmadik félnek.

  Milyen adatokat kezelünk? Törzszám, születési dátum, név, terület, kapcsolattartási adatok mint e-mail cím és telefonszám

  Miért kezeljük az adatokat? Az adatkezelés célja, hogy meggyőzödhessünk arról, hogy csak az Audi Hungaria munkatársai tudják az oldalt haszálni, az azon közzétett információkat csak ők érhessék el. Tovább cél, hogy egyes tartalmakat mint pl. rendezvények illetve nyereményjátékok - szakterületi igénynek eleget téve - csak valamilyen transzparens elv szerint meghatározott munkatársi csoportok érhessenek el. Pl.: nyertesek, jubilálók, egy terület munkatársai, direkt- indirekt munkatársak stb. 

  Mennyi ideig kezeljük az adatokat? Az adatkezelés időtartama a munkaviszony fennállásával megegyező időtartam. A munkaviszony megszűnésének dátumától az oldalra való belépésre az adott felhasználó már nem jogosult. A munkaviszony megszűnésével a felhasználói adatok törlésre kerülnek. A betöltött azonosításra használt adatokat a feltöltéstől számított egy év múlva automatikusan töröljük.  

  Mi az adatkezelés jogalapja? A vállalat jogos érdeke, hogy a vállalati inforomációkat tartalmazó oldal használatát kizárólag egy adott körre korlátozza illetve azonosításhoz kösse.

  Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az Audi Hungaria az oldal üzemeltetését végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) kezeli mint adatfeldolgozó.

  2. Az Audi.hu által akalmazott cookie-k

  A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

  A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége, melyekre vonatkozó részletes adatkezelési szabályainkat a további lenti fülek alatt találja:

  • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
  • személyes és szakmai érdeklődésére, illetve iskolai/egyetemi végzettségére vonatkozó információk;
  • demográfiai adatok;
  • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjunk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról

  A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

  Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

  A cookie-k kapcsán kezelt adatok köre

  A Weboldal megtekintése során az esetlegesen megadott, fent felsorolt adatokon túl, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

  A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik

  Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

  Az adatkezelés célja

  A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

  Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

  Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

  Az adatkezelés időtartama

  A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

  Adatait az Audi Hungaria illetékes munkatársai ismerhetik meg. Továbbá a portál műszaki üzemeletetését az Audi Hungaria egy külső partnere látja el: Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2., e-mail: info@webhostingkft.hu , akik így adatfeldolgozóként kezelik az Ön által megadott adatokat. A Web Hosting Kft. kötelezte magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak valamint jelen Tájékoztató szerint kezeli a továbbított személyes adatokat.

  Az Üzemeltető a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. e-mail: info@webhostingkft.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

  3. Adatkezelési Tájékoztató a hírlevélre feliratkozók számára

  Az Audi Hungaria által üzemeltetett hírlevél küldő rendszer online regisztrációs felületén (www.audi.hu/hr/hirlevel) az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli.

  Milyen adatokat kezelünk?  Név, e-mail cím, érdeklődési terület (listából kiválasztható)

  Miért kezeljük az adatokat? Az adatkezelés célja, hogy azok a felhasználók akik szeretnének értesülni az Audi HR tartalmairól hírleveleket kaphassanak róla.

  Mennyi ideig kezeljük az adatokat? Adatkezelés időtartama a munkaviszony fennállásával megegyező időtartam illetve amennyiben a felhasználó leiratkozik úgy onnantól kezdve nem kap a rendszerből érkező hírleveleket és adatait töröljük.

  Mi az adatkezelés jogalapja? Az Ön hírlevélre való jelentkezéskor megadott önkéntes hozzájárulása

  Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az AH hírlevélküldést végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

  4. Adatkezelési Tájékoztató kérdőívek kitöltői számára

  Az Audi Hungaria HR oldal felületén kitöltött kérdővek által beküldött és felhasznált adatokat az adatkezelő a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli.

  Milyen adatokat kezelünk?  Bár a használat bejelentkezéshez kötött a kérdőívek használata során nem gyűjtünk személyes adatokat, így a kérdőívek elküldése teljesen anonim az adatokból a beküldő személyazonossága nem határozható meg.

  Miért kezeljük az adatokat? Az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk

  Mennyi ideig kezeljük az adatokat? A kérdőívek adatait 1 évig őrizzük a rendszerben  

  Mi az adatkezelés jogalapja? A kérdőív beküldésével az érintett önkéntes hozzájárulása

  Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő illetékes munkatársai kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

  4.a Adatkezelési tájékoztató nyereményjátékok lebonyolítására nézve

  Az oldalon közzétett nyereményjátékok kivétel nélkül saját adatkezelési tájékoztatóval és részvételi szabályzattal tehetők közzé, melyet a nyereményjátékra való jelentkezéssel a felhasználó tanulmányozhat és elfogad.

  Milyen adatokat kezelünk?  A nyereményjátékra jelentkezett felhasználó nevét, törzsszámát, e-mail címét valamint telefonszámát. 

  Miért kezeljük az adatokat? Az adatokat a nyereményjátékok sikeres lebonyolítása, a válaszok beküldhetősége és a nyertesek értesítése érdekében kezeljük. 

  Mennyi ideig kezeljük az adatokat? A nyereményjátékokra jelentkezők adatait a nyereményjáték lezárása után 1 hónappal töröljük a nyereményjáték modulból.   

  Mi az adatkezelés jogalapja? A kérdőív beküldésével az érintett önkéntes hozzájárulása

  Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő illetékes munkatársai az oldal alkalmazás adminisztrátora valamint a nyereményjáték illetékes kapcsolattartója kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

  4.b Adatkezelési tájékoztató rendezvényre való jelentkezés tekintetében (eseményregisztráció) 

  Az oldalon közzétett eseményekhez tartozó regisztrációs felületre feltöltött események a rendezvény jellegétől függő de kivétel nélkül saját adatkezelési tájékoztatóval tehetők közzé, melyet az eseményre történő regisztráció során a felhasználó tanulmányozhat és elfogad. Az események során a regsiztrációs felületre lehetőség van fotó- és filmfelvétel tájékoztatót valamint hozzájáruló nyomtatványt is feltölteni, melyet a belső szabályzatnak megfelelően az esemény szerkesztője kötelezően megemlít és közzétesz.  

  Milyen adatokat kezelünk?  A regisztált felhasználó nevét, törzsszámát, e-mail címét valamint telefonszámát. 

  Miért kezeljük az adatokat? Az adatokat a rendezvények és az események sikeres lebonyolítása, valamint a résztvevőkkel való kapcsolattartás érdekében kezeljük. 

  Mennyi ideig kezeljük az adatokat? A regsiztráltak adatait az eseményt követő 1 hónapon belül, a gyakorlat szerint az esemény után azonnal töröljük a modulból.   

  Mi az adatkezelés jogalapja? A regisztráció elküldésével az érintett önkéntes hozzájárulása

  Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő illetékes munkatársai az oldal alkalmazás adminisztrátora valamint az esemény szervezője, kapcsolattartója kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

  5. Adatkezelési Tájékoztató a Munkatárs Ajánlási Programra nézve

  A Munkatárs Ajánlási Program keretében munkatársaink kapcsolatrendszerét szeretnénk hasznosítani olyan módon, hogy sikeres ajánlás esetén kifizetéssel jutalmazzuk az ajánló munkatársat. A pályázó sikeres beállítását követően az erre jogosult ajánló munkatárs ajánlási jutalom kifizetésében részesül. Az ajánlási jutalom mértéke az érvényes szabályozás alapján az ajánlott pályázó beállítását követően, az SAP adatok alapján kerül meghatározásra és kiutalásra a soron következő bérszámfejtéssel.

  Az ajánlás online történik.  Az ajánló munkatárs egy erre a célra kialakított egyedi weboldalon tudja ismerősének e-mail címét és nevét valamint a referenciaként szolgáló informnációkat (opcionális kérdések: 1. Mit emelnél ki a pályázóval kapcsolatban, amit úgy gondolsz mindenképpen érdemes tudnunk róla?    2. Kifejezetten miért ajánlanád az Audi Hungaria számára a pályázót?  3. Ismersz olyan tevékenységet vagy szakterület az Audin belül, melyre kifejezetten ajánlanád ismerősöd?) rögzíteni, melyek a pályázat elbírálását segítik elő. Ezt kizárólag ismerőse tudtával és beleegyezésével teheti meg. Ezt követően e-mail útján felvesszük a kapcsolatot a leendő pályázóval és kérjük pályázatának hivatalos benyújtására az Audi Hungaria Zrt-hez.  A személyazonosság ellenőrzése után állapítható meg az ajánlás érvényessége, melyről az ajánló munkatárs számára automatikus e-mail visszajelzést küldünk. Az ajánlási jutalom kifizetésének feltételei és korlátozásai az érvényes ajánlással beálló pályázó belépését követően kerül felülvizsgálatra.

  Az adatkezelés célja: Az adatkezelés fő célja a munkatársi ajánlási program működtetése, ezen belül pedig az ajánló munkatárs beazonosítása, a leendő pályázó tájékoztatása, valamint az eredményesség vizsgálata, sikeres pályázat esetén az ajánló munkatárs értesítése és jutalom kifizetése.

  Az adatkezelés jogalapja: A munkatárs a programban az ajánlás önkéntes rögzítésével hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

  A kezelt személyes adatok köre: Az ajánló azonosításához és belépéséhez szükséges adatok, mint név, születési idő, törzsszám,  valamint az ajánlás rögzítésekor megadott személyes adatok; vállalatnál betöltött funkció, szakterület kódja, e-mail cím, telefonszám. A programban rögzített ajánlás aktuális státusza, pl: érvényes, érvénytelen, sikeres, függőben, sikertelen, lejárt ajánlás.

  Az adatkezelés időtartama: Az ajánlás rögzítését követő 3 évig tároljuk az adatokat. Adataid végleges törlését bármikor kérheted a G/SC munkatársaitól az  e-mail címen keresztül.

  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A megadott személyes adatokhoz a Munkáltató munkatársi ajánlási programmal foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá a munkatársi ajánlási felület üzemeltetését a Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.) látja el, ezáltal ők adatfeldolgozóként kezelik az adatokat.

  6. Adatkezelési Tájékoztató az ötletmenedzsmentre nézve

  A munkavállalóknak lehetősége van a jobbító javaslataikat benyújtani az ötletmenedzsment folyamatán keresztül. Az ötletmenedzsment célja a folyamatok állandó optimalizálása és ezáltal a költségek redukálása. A folyamatban való részvétel önkéntes alapon történik.

  Az adatkezelés célja: Fő célunk a benyújtott javaslatokon keresztül a folyamataink állandó optimalizálása és a költségeink redukálása. Ezen belül a munkavállalók által benyújtott javaslatok értékelésének biztosítása, ill. a zavartalan kommunikáció elősegítse az érintett felek között, valamint az esetlegesen felmerülő jutalmak kifizetésének zavartalan lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke, hogy a benyújtott javaslatok a rendelkezésre álló adatok alapján a leghatékonyabban, rövid átfutási idő alatt értékelésre kerüljenek és amennyiben bevezetésük lehetséges, mihamarabb megvalósuljanak, ezáltal lehetővé téve a folyamatok optimalizálását vagy a költségek redukálását. 

  A kezelt személyes adatok köre: Az Ötletbörze egy önálló rendszer, amely a HR oldalon történt beazonosítás után külön rendszerben kezeli az alábbi adatokat: név, törzsszám, terület, e-mail cím, szervezeti egység megnevezése, benyújtott ötlet, esetleges jutalom

  Az adatkezelés időtartalma: Az ötlet lezárását követő maximum 10 évig őrizzük meg az adatokat.

  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Ötletmenedzsment folyamatban résztvevő munkatársak, a benyújtott ötlet kapcsán érintett vezetők, személyügyi referensek, Ötletmenedzsment rendszerben admin jogokkal rendelkező munkatársak. Az Ötletmanagement rendszere az Audi AG szerverein található, ezáltal az Audi AG mint adatfeldolgozó jár el.

  7. Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

  Fogalmak

  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

  Alapelvek

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
  • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
  • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Kapcsolódó jogszabályok

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.).

  8. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

  Az érintett jogai

  Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

  • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
  • a személyes adatok helyesbítését kérje;
  • a személyes adatok törlését kérje;
  • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
  • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
  • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lent);
  • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

  Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 1.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

  Hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

  Helyesbítés

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség;
  • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
  • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

  Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

  a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

  A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

  a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

  b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. (1)

  Az alábbi elérhetőségen kérhetsz további tájékoztatást adataid kezeléséről, igényelhetsz azokhoz hozzáférést, amennyiben szerinted az adataid hibásak vagy nem lehetne őket kezelni, akkor kérheted adataid helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint jelezheted tiltakozásodat az adatkezeléssel szemben. Ha bármilyen kérdésed vagy problémád merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésedre.

  Kapcsolat

  Audi Hungaria Zrt.
  székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
  E-mai cím: adatvedelem@audi.hu

  Jogorvoslati lehetőségként az alábbi hatóságokhoz lehet fordulni:
  - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
  - A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz

  (1) Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.